Länsstyrelsen förnyar tillträdesförbud i Stekenjokk

Länsstyrelsen förnyar det interimistiska beslutet om tillträdesförbud i Stekenjokk även detta år under perioden 10 juni till och med den 10 juli 2016.

Länsstyrelsen hade förberett ett permanent beslut om naturreservat med tillträdesförbud. Men såväl samebyn som Strömsunds kommun bedömer att de inte hinner svara på remissen innan tillträdesförbudet skulle börja gälla.

Länsstyrelsen gör bedömningen att området behöver vara skyddat även i år och har därför beslutat att förnya det interimistiska beslutet om tillträdesförbudet även på grund av risken för äggplundring bland häckande fjällfåglar. Förbudet innebär att besökare inte får lämna vägområdet.