Miljömålsdagarna 2017

Den 30-31 maj 2017 arrangerades de årliga nationella miljömålsdagarna av Länsstyrelsen i Jämtlands län, på Frösön i Storsjön. Miljömålsdagarna arrangerades i samarbete med Naturvårdsverket, RUS (Regional miljömålssamverkan), Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, VISITA, Skogsindustrierna, LRF, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Kort film från Miljömålsdagarna

Miljömålsdagarna är en årlig mötesplats för uppföljning, erfarenhetsutbyte och framåtsyftande visioner för alla som arbetar med Sveriges nationella miljömål – inom näringslivet, i kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Närmare 300 deltagare från hela landet deltog i konferensen.

 Summary Links ‭[2]‬

 Summary Links ‭[1]‬