Kontakta oss

Postadress (brev)

Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress

Residensgränd 7, ÖSTERSUND

Leveransadress (paket/gods)

Länsstyrelsen Jämtlands län, Residensgränd 7, 831 30 ÖSTERSUND

Fakturaadress med referens

Länsstyrelsen Jämtlands län, Box 595, 831 27 ÖSTERSUND.

Märk fakturan med beställarens namn.

Telefon

010-225 30 00 

Rovdjurstelefon

Vid akuta rovdjursärenden ringer du 010-225 30 40.

OBS! För kontroll av kvarvarande tilldelning gällande jakt på rovdjur ringer du vår telefonsvarare, 010-225 30 70. Den uppdateras dagligen, senast klockan 22.00 under den tid då jakt är tillåten.

§28 i jaktförordningen

Om du dödat ett rovdjur för att skydda din egendom ska du anmäla detta snarast till Länsstyrelsen på telefonnummer 063-10 01 43. Därefter blir du kontaktad av en besiktningsman, en av Länsstyrelsens naturbevakare, som sedan snarast möjligt kommer till platsen. Privatpersoners möjlighet att på eget initiativ döda ett stort rovdjur för att förhindra skador på tamdjur regleras av §28 och 28 a-d i jaktförordningen.

Djurskyddstelefon

Om du vill anmäla att djur far illa ringer du till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare på telefon 010-225 30 30.

Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn.

Telefonen är öppen vardagar 9-12.

Under övrig tid kan Polisen kontaktas på telefon 114 14 om situationen för djuren anses vara så akut att anmälan inte kan vänta till nästa vardag. 

  • Om ditt ärende rör jakt och vilt ska du ringa Länsstyrelsens växel 010-225 30 00.

Länsstyrelsen ansvarar inte för alla djurfrågor.

  • Om anmälan gäller aggressiva eller lösspringande hundar ska istället Polisen kontaktas.
  • Om anmälan gäller djur som är störande för omgivningen till exempel skällande hundar, ska kommunen kontaktas.

Fiske

Under perioden 16 mars till 31 augusti har vi telefontid vardagar mellan klockan 13.00–16.00 för samtliga frågor som berör fiske inom Jämtlands län.

Du hittar mer information kring fiskefrågor på NatureIT.

Information om köp av fiskekort på renbetesfjället hittar du på natureit.se 

Fax

010-225 30 10

Organisationsnummer

202100-2452

Omvänd moms - byggmoms

Observera att Länsstyrelsen omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster. På faktura till Länsstyrelsen som gäller byggtjänster ska alltså omvänd moms tillämpas.

Öppettider

Växel

Måndag – Fredag
8.00-16.30 

Reception

Måndag – Fredag
9.00–15.00

Lunchstängt
12.00–13.00

Vi eftersträvar elektronisk ärendehantering

Handlingar i ett ärende skickas via mail till jamtland@lansstyrelsen.se

Det är tillräckligt att en handling inkommer via e-post. Du behöver därför inte skicka in samma handling på annat sätt.

Observera att fullmakter och avtal alltid ska vara i original och därför måste skickas per post.

Gäller det handlingar i ett befintligt ärende så ska vårt diarienummer finnas med i e-postens ämnesrad.

Länsstyrelsen har övergått till digital hantering

Skicka stora filer till Länsstyrelsen

Teletal

Ring 020 - 22 11 44. Utomlands är telefonnumret 0046 - 8 21 11 19.
Öppettider: Måndag - fredag öppet klockan 08:00-20:00.
Lördag – söndag, helgdag öppet klockan 12:00-16:00.
Läs mer på: http://www.teletal.se/

Tjänsten är kostnadsfri. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att tolka otydligt tal och svåra ord, ge stöd för minnet, anteckna vad som sägs och skicka hem det till dig samt ta dig genom telefonväxlar.

Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din fasta telefon eller mobil.

Bildtelefoni

Erbjuder förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: http://www.bildtelefoni.net/

Texttelefoni

Förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.
Läs mer på: http://www.texttelefoni.se/