Klimatförändringarnas påverkan på kulturlandskapet

Hur arbetar vi tillsammans kring klimat och markanvändning?

Klimatförändringarna kommer att bli alltmer påtagliga med varmare temperatur och ökad nederbörd. Vad är det vi egentligen ser framför oss och hur kommer det att påverka landskapet och framtidens markanvändning i norra Sverige?

Välkommen till två dagar som tar avstamp i vad vi vet och vad vi tror kommer att ske. Två dagar som fokuserar på kunskap, goda exempel och hur vi kan arbeta tillsammans över myndighetsgränser och med lokala krafter kring landskapsfrågor och klimatförändringar.

Teman som kommer att behandlas är grön infrastruktur, kulturlandskap, ekosystemtjänster, risk- och sårbarhetsarbete och samiskt kulturarv i ett förändrat klimat.

Seminariet samordnas gemensamt av Länsstyrelsen i Jämtlands län, Riksantikvarieämbetet, SMHI, Naturvårdsverket, Sametinget och Skogsstyrelsen och är kostnadsfritt.

När

21–22 mars 2018 + exkursion 23 mars (frivillig). Program och anmälningsuppgifter – se högerspalt under ”Läs mer”

Plats

Hotell Frösö Park, Östersund.

Målgrupp

Kommuner och statliga myndigheter. Som jobbar med kulturmiljövård, klimat, miljö, naturvård, fysisk planering och markanvändning.

Vid frågor, kontakta:

lina.wold@lansstyrelsen.se - Länsstyrelsen Jämtlands län
per.lindqvist@raa.se - Riksantikvarieämbetet