Regiondagen 2018

Den 1 mars (klockan 9.00-16.00) anordnas 2018 års upplaga av Regiondagen.

Årets tema är Företagandet i Jämtlands län år 2025. Du kommer att få lyssna till spännande samtal mellan cirka tio olika företagsledare i Jämtlands län.

  • Hur ser de på framtiden?
  • Hur klarar de kompetensförsörjningen och innovations-utmaningen?
  • Ledningsstyrt framgångsrikt jämställdhetsarbete – hur?
  • Hur blir det med möjlighet till EU-stöd efter Brexit? 
  • Vilken roll bör det offentliga spela för näringslivets utveckling? 
  • Hur tänker de unga – vår framtid – om företagandet?

Vi får en framtidsspaning från Pär Lager, en av Sveriges mest efterfrågade spanare med särskilt fokus på jämtländska utsikter. Vi lovar dig en inspirerande och innehållsrik dag om Läget i länet; 2017 års upplaga av rapporten släpps här.

Program & anmälan

Programmet hittar du här.

2017 fick vi stänga anmälan vid 300 personer så säkra din plats redan nu genom anmälan på www.regionjh.se/regiondagen2018 

Konferensen är gratis och vi bjuder på fika och lunch. 

Regiondagen anordnas av Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län i samverkan med Samling Näringsliv Jämtlands län och Handelskammaren Mittsverige.