Ensamkommande barn och unga

En dag om förebyggande arbete och bemötande: att ge förutsättningar för trygghet och hälsa.

Att vuxna finns närvarande för ensamkommande barn och unga är viktigt. I frånvaro av föräldrar kan en vuxen utgöra tryggheten i ett barns eller en ung människas liv. Det är ett stort ansvar.

För att skapa trygghet och där igenom främja hälsa hos ensamkommande barn och unga, krävs kunskap och förståelse inom många områden. Den här dagen fokuserar därför på att ge dig inblick och verktyg inom drogpreventiva insatser, traumamedveten omsorg och människohandel.

Datum och tid

Tisdagen 9 maj 2017 klockan 9.30–15.45. Registrering och kaffe från klockan 9.00.

Plats

Mittuniversitetet i Östersund, föreläsningssal F214.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på boenden för ensamkommande barn, till gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare samt till dig som möter ensamkommande barn och unga, exempelvis inom socialtjänst, skola, kultur/fritid samt polis.

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri. För- och eftermiddagsfika ingår. Lunch på egen hand.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast den 24 april 2017.

 Mer information