Sex mot ersättning - fokus på efterfrågan

Kunskapsnätverket hiv/STI Norr och Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland bjuder in till fyra temadagar om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Årets temadagar sätter efterfrågan av sexuella tjänster i fokus.

2014 genomfördes den senaste kartläggningen av omfattningen av köp av sexuella tjänster i Sverige. Den visar att 7,5 procent av svenska män mellan 18 och 65 år någon gång i sina liv har köpt sexuella tjänster. Knappt en procent av männen har gjort det under det senaste året.

Luleå 1 december, Clarion Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå.
Östersund 2 december, Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund.
Umeå 7 december, Folkets hus Umeå, Skolgatan 59, Umeå.
Härnösand 8 december, Härnösands teater, Storgatan 9, Härnösand.

Anmälan      

Anmälan till dagen i Östersund görs i länken nederst på sidan senast den 18 november. Vill ni anmäla er till någon av temadagarna på övriga orter finns länkar till höger. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika och lunch. 

Observera! Anmälan är bindande men plats får överlåtas. Avbokas inte plats i god tid kommer en administrativ kostnad på 300 kronor exklusive moms att faktureras.

Kom ihåg att meddela eventuella behov av specialkost så att vi kan göra dagen så bra som möjligt för alla.

Program

Fika serveras från 8.45.
9.15 - 9.30. Inledning
9.30 - 10.00. Eva Norlin, regionkoordinator prostitution och människohandel
10.00 - 12.00. Simon Häggström, polisen Stockholm
12.00 - 13.00. Lunch
13.00 - 14.00. Marie Johansson, KAST Sthlm
14.00 - 14.30. Katrin Sahlin, utredare brott mot barn i Polisområde Jämtland
14.30 – 14.45 Paus
14.45 – 15.15 forts. Katrin Sahlin
15.15 – 15.50. Erfarenhetsutbyte
15.50 - 16.00. Avslutning

Föreläsare

Eva Norlin, regionkoordinator prostitution och människohandel (alla orter). Eva kommer att berätta om sitt arbete och presentera resultat från en omfattningskartläggning som ger en bild av hur prostitution och människohandel för sexuella ändamål ser ut i våra norrlän.

Mikko Roth, Länsstyrelsen Jönköping (Umeå och Härnösand)
Mikko arbetar på Länsstyrelsen Jönköping med konsultationer, handledning och kompetensutveckling. Han har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör sexuella övergrepp och dess konsekvenser, däribland sex mot ersättning och prostitution.

Simon Häggström, chef Stockholmspolisens prostitutionsgrupp (Luleå, Östersund och Umeå). Simon är kriminalinspektör, spanare och sedan nio år tillbaka chef för Stockholmspolisens prostitutionsgrupp. Han utkom med boken  "Skuggans lag" tidigare i år.

Marie Johansson, samtalsbehandlare/socialsekr. KAST Stockholm (Luleå, Östersund och Härnösand). KAST står för Köpare Av Sexuella Tjänster och är en verksamhet som erbjuder samtalsbehandling för de som köper sex, porrsurfar för mycket och liknande tvångsmässiga beteenden.

Katrin Sahlin, utredare Brott mot barn, Polisområde Jämtland (Östersund)
I Katrins arbete ingår bland annat att föreläsa om sexualbrott mot barn via Internet som en del i det brottsförebyggande arbetet i Jämtlands län.

 Summary Links