Naturguidning - Hede urskog

Hede urskog är kanske något av det mest urskogslika vi har i länet. Här har skogen varit fredad sedan 1909 och här finns inga stubbar eller andra tecken på skogsbruk.
Logotyp: Internationella Skogsåret 2011.

Att skogen är opåverkad av skogsbruk, att här finns mycket riktigt gamla träd och mycket död ved gör att området saknar motsvarighet i länet. Här finns riktigt gamla träd, och alla äldre tallar bär spår av en eller flera bränder.

Många hotade arter av djur och växter trivs här, bland annat många som är beroende av skogsbränder för att överleva. 

Praktisk info

Medtag matsäck eller fika. Tänk på att skogen kan vara både snårig och fuktig - oömma kläder samt stövlar eller vandringskängor rekommenderas.

Vägen hit

Från Hede kör du söderut mot Råndalen. Efter cirka 10 km är det skyltat till vänster. 

Samling vid informationstavla/parkeringsplats 10.00.

För mer information, kontakta:

Bengt Ålkils, 072-211 24 93
Emma Bergman 073-613 98 22.