Ramsarområden

Våtmarker och vattenmiljöer kan utses till Ramsarområden för att skydda värdefulla områden för djur, växter eller dricksvatten. Den internationella Ramsarkonventionen ligger till grund för skyddet.
Myr som lyser i guldgula och klargröna nyanser.

Skydd för våta miljöer

Våtmarker och vattenmiljöer är mycket värdefulla och har många funktioner till nytta för människor, djur och många andra arter. Under en lång tid har dessa miljöer minskat världen över, bland annat på grund av sjösänkningar och utdikningar. Ramsarkonventionen innebär internationella och nationella åtaganden för att skydda och förvalta våtmarker och vattenmiljöer. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida eller på konventionens egen webbplats, se länkar i högerspalten.

För arter, dricksvattenförsörjning och annat

Ett Ramsarområde utses utifrån ekologisk, botanisk, zoologisk, limnologisk eller hydrologisk betydelse. Ett Ramsarområde kan exempelvis vara viktigt som häckningsområde för fåglar, som uppväxtområde för fisk eller som resurs för vattenförsörjning.

Det finns drygt 50 svenska Ramsarområden och sju av dessa ligger i Jämtlands län, bland annat Aloppkölen-Köpmankölen, Oldflån-Flån, Tysjöarna, Ånnsjön och Sikåsvågarna. 

Kartor finns i kartverktygen Skyddad natur och Miljödataportalen.