Skåarnja

Längst upp i nordvästra hörnet av Jämtlands län ligger detta lätt tillgängliga fjällområde som hyser höga naturvärden i form av flora och fauna. Vildmarksvägen, eller Stekenjokkvägen som den brukar kallas, går genom området på kalfjället.
Miljöbild från Skåarnja

​Storslagna fjäll

Allt fler turister och friluftsidkare söker sig till länets nordvästra hörn. Där kan man från bilen se ut över en vidsträckt vildmark med urskogsartad granskog i sydväst. Sedan kör man igenom fjällbjörkskog innan man kommer upp på kalfjället och ser alla fjälltoppar som ligger helt nära vägen. Högsta toppen Sipmekhe, 1414 meter över havet, har faktiskt toppröset i Norge.

Om man parkerar på anvisade parkeringsplatser längs Vildmarksvägen finns många lättillgängliga vandrings- och fiskemöjligheter. Det finns markerade leder både österut och västerut om vägen.

Alla vattendrag är oreglerade och varierar mycket i flöde beroende på nederbörd och avsmältning.

Fåglar och däggdjur

Förutom en rik fjällflora på fjällhedarna så finns det många fågelarter att spana på. Allt från vanliga ljungpipare, ängspiplärkor och stenskvättor till ringtrast, blåhake och snösparv. I sällsynta fall kan man få syn på fjälluggla och andra rovfåglar. Ofta sammanfaller tillgång på lämmel och sork hur många rovfåglar man ser.

Speciellt för området är att den utrotningshotade fjällräven har en av skandinaviens starkaste populationer här. År med dålig tillgång på smågnagare får fjällrävarna stödutfordras för att överleva.

Inom naturreservatet uppehåller sig regelbundet både björn och järv.

Samisk renskötsel

Hela området präglas av renbete och har så gjort långt tillbaka i tiden. Det finns fornlämningar i form av gamla eldhärdar, förvaringsgropar och kåtatomter. Det finns också stalotomter, spår efter bostäder som var större än kåtor och ofta ovala. De dateras vanligen till vikingatid.

Skåarnja, som naturreservatet heter, är ett gammalt samiskt viste som fram till 1960-talet användes stora delar av sommaren.

Voernese sameby har sina renar i stora delar av reservatet under stor del av året. De har sommarviste i Raavre nu för tiden. Renarna rör sig mycket i nordvästlig och sydöstlig riktning, från Slipsikh och Sipmeke i väster via Raukasjödalen ner till Borgafjäll.

 

 


Fakta

Kommun: Strömsund
Storlek: 36 573 ha
Bildat år: 2017
Vägbeskrivning: Naturreservatet nås enklast via Vildmarksvägen (väg 342 samt AC1067) mellan Ankarvattnet och Stekenjokk, Klimpfjäll. Det går också att ta sig till från Raukasjö-hållet, eller med skoter från Klimpfjäll via Slipsik.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.