Tysjöarna

Flygbild över de kalkrika Tysjöarna.
Styr din kosa hit, om du vill besöka en av länets bästa rastlokaler för änder och vadare. Det är också ett utmärkt utflyktsområde, med vindskydd, eldstäder och en träramp för att fler ska kunna njuta av naturen och fågellivet här.

Bland vigg och knipa

I april när isarna alltmer tinar bort, börjar en spännande tid i Tysjöarna. Sångsvan och trana kommer tidigt och i slutet av april råder full aktivitet. Stora flockar av vigg och knipa rastar. Dvärgmås i små flockar trippar över vattenytan. Tofsvipa och rödbena spatserar runt på blekefälten.

Området kring södra sjön är en populär rastplats för många och här är det livfullt runt mitten av maj till början av juni. Bästa chanserna att se vadare har man under kraftiga väderomslag. När ett flera dagars högtryck abrupt avbryts, samlas ett stort antal vadare vid södra sjön i väntan på bättre väder.

Förträffliga spanarlägen

En bred träramp leder från parkeringen vid Kännåsen till ett rejält fågeltorn på västra sidan av den norra sjön.

Fågeltornet på östra sidan når man om man viker av från trärampen och följer en kilometerlång stig genom skogen. Härifrån har man bättre koll på fågellivet om fåglarna ligger lite längre söderut, samt att man kan spana av vassruggarna bättre.

Även vid södra sjön finns ett fågeltorn, hit kan du vandra längs med Semsån från Tysjövägen i Lugnvik eller från parkeringen vid E14. I högra spalten på sidan hittar du en karta med fågeltorn, rastplatser, dass och vandringsleder.


 Fakta

Kommuner: Krokom, Östersund
Storlek: 4,5 km2
Bildat år: 2013
Vägbeskrivning: Tre entréer finns att välja på.
Norra: följ E14 västerut från Östersund, ta höger i Ås-korset och kör mot Kännåsen. Vägskyltar visar vägen till parkeringen.
Södra: följ Tysjövägen i Lugnvik till dess slut.
Västra: följ E14 västerut från Östersund, fem kilometer från stan finns en lång avfart med rastplats.
Övrigt: Från 1974 var detta ett fågelskyddsområde, som upphörde när området blev naturreservat.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.