Skärvagsdalen

Ett fjällnära urskogsartat område med många samiska kulturlämningar som husgrunder och kåtaplatser.

​Gammal skog

I den glest bevuxna nordsluttningen har granarna trängt sig in bland flera hundra år gamla tallar. Det är mycket möjligt att de drygt hundraåriga granarna är en första generation som växer upp här. Längs bäckarna som avvattnar sluttningen finns de flesta gamla granarna.

Död ved och döende exemplar av både tall och gran hittar man spridda över hela sluttningen. Där bland dödveden trivs fåglar och insekter.  Även vedsvampar hjälper till med att bryta ner den döda veden. 

Spår efter människan

Reservatet ligger i anslutning till en modern fritidsby, men här har funnits människor sedan lång tid. I reservatet finns kulturlämningar efter samiska husgrunder och ett sameviste. Även en gårdstomt efter gården som kallas Kari Torkils finns kvar. Gården beboddes av Karin Torkilsson i mitten av 1930-talet.

Norr om sjön Nedre Skärvagen och Skärvagsån har det funnits ett aktivt fäbodbruk fram till början av 1900-talet.

Nordväst om reservatet finns ett långt band med fångstgropar.


Fakta

Kommun: Berg
Storlek: 1,7 km2
Bildat år: 2017
Vägbeskrivning: Från Ljungdalen kör du sydväst mot Skärkdalen i cirka 7,5 kilometer. I Skärkdalen svänger du höger och kör 800 meter innan du tar höger och kör ytterligare 1,5 kilometer fram till naturreservatet.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.