Myrskyddsplan

För att ge Sveriges mest värdefulla myrar ett långsiktigt skydd, finns en nationell myrskyddsplan med en prioritering av områden som bör skyddas. De utvalda våtmarkerna utgörs i huvudsak av större orörda och representativa myrkomplex.

Myrskyddsplanen syftar till att skydda ett representativt urval av landets mest värdefulla myrar. De oskyddade myrar som har högst naturvärden står i fokus för att få ett långsiktigt skydd.

Ett 30-tal myrområden från Jämtlands län ingår i planen, några exempel är Svartsjöarna, Gullhög-Tönningfloarna, Himmelsflöten och Kullflon.

Både Myrskyddsplanen och objektförteckningar per län kan man hitta bland publikationerna på Naturvårdsverkets webbplats, se länk i högerspalten.

Kartor över områden som ingår i myrskyddsplanen finns i kartverktygen Skyddad natur och Miljödataportalen.