Grön infrastruktur

Begreppet grön infrastruktur förklarar hur naturen hänger ihop genom ekologiska samspel i hela landskapet. Om naturen hänger ihop kan djur, växter och svampar leva, frodas och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.
​Alla Sveriges länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Det arbete som hittills utförts av Länsstyrelsen Jämtlands län presenteras i en så kallad kartberättelse (länk till kartberättelsen).

Klicka på flikarna för att ta reda på mer om grön infrastruktur, för att se de förslag till värdetrakter som tagits fram samt för att få reda på hur du kan lämna synpunkter och bidra med din kunskap och dina idéer.

Länsstyrelsen vill ha dina synpunkter senast den 30 september 2018!