Fågelskyddsområden

Om vissa arter behöver ett särskilt skydd kan man besluta om ett djur- eller växtskyddsområde och då begränsas allmänhetens rätt att uppehålla sig där. Oftast rör det sig om ett område för fågelskydd.
Tranor.

För skydd under känsliga perioder

Djur- och växtskyddsområden är oftast begränsade i tid och rum, så att djuren eller växterna får skydd under perioden för sin reproduktion eller annan känslig tid på året. 

Oftast handlar det om fågelskyddsområden, så att fåglarna i ett värdefullt område får vara i fred under häckningen. I menyn till vänster hittar du länkar till alla fågelskyddsområden i Jämtlands län.

Rörliga skyddsområden

Ett annat exempel är myskoxar. De har ett rörligt djurskyddsområde runt sig och är därmed ständigt skyddade av en fredad zon på 100 meter. Man får inte gå närmare en myskoxe än 100 meter eller störa dem på annat sätt. 

 

 

 


Kartor över naturskyddade områden hittar man genom
kartverktygen Skyddad natur
och Sveriges länskarta.