Köpa jakttillstånd för småviltsjakt

Du kan köpa jakttillstånd online eller via våra återförsäljare tidigast fem dagar innan jakt. Om du vill jaga i kvoterade områden inom Handölsdalens, Mittådalens eller Tåssåsens sameby måste du anmäla dig via ett särskilt formulär.

Jakttillstånd kommer att finnas tillgängligt att köpa på Natureit.se 5 dagar innan tillåten jaktstart från och med den 20 augusti 2017.

Samebyar med lottning

Du som vill jaga småvilt inom Handölsdalens, Mittådalens, Ruvhten Sijtes eller Tåssåsens sameby, under den tid då jakten är mycket attraktiv, måste anmäla dig via ett särskilt formulär.

Anmälan om lottning sker på natureIT.se mellan den 1 juni till och med den 14 juni.

Köpa online

Jakttillstånd kommer att finnas tillgängligt att köpa på Natureit.se 5 dagar innan tillåten jaktstart från och med den 20 augusti.

Du kan köpa samtliga typer av jakttillstånd online i webbapplikationen NatureIT, via länken här till höger. Det är även där du aktiverar dagar om du har årstillstånd. På NatureIT finns aktuell information om vilka jakttillstånd (produkter) som är tillgängliga, vilka områden som är lediga samt priser. Jakttillstånd går att köpa/aktivera tidigast fem dagar innan jakt.

Tillstånd köps via ombud

Ombud kan hjälpa dig med information kring jakten, försäljning av tillstånd, viltrapportering eller att aktivera dagar. Ombuden har rätt att ta ut en avgift.

Ombud:

  • Landbys Östersund

  • Tännäs Fiskecentrum

  • ICA Borgafjäll

  • Rörvattnets högfjällshotell

  • Interjakt Östersund 

Köp online - natureIT

Länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län har tillsammans med Finnmarkseiendommen i Norge utvecklat webbapplikationen NatureIT.

Här kan du bland annat köpa tillstånd för jakt och fiske på renbetesfjäll, rapportera din fångst och aktivera jakt- och fiskedagar.

 

Användarmanual