Småviltsjakt på renbetesfjäll

Småviltsjakten på renbetesfjällen är mycket populär bland svenska jägare men även bland jägare från andra länder, framför allt från Norge. Vanligast är jakt på ripa men även tjäder, orre och hare är vanliga byten. Jämtlands län erbjuder småviltsjakt på över 1,5 miljoner hektar renbetesfjäll fördelat över elva samebyar.
Jägare med hundar i fjällterräng.

Eftersom det är många som vill jaga har länsstyrelsen valt att dela upp fjällområdet i mindre områden. Det är för att ge ett jämnare jakttryck och slitage. Olika regler kan gälla i de olika områdena. I de områden där jakt är tillåten finns begränsning både i antalet jägare per år, och i antalet jägare per dag.

Regler

Även jaktsäsongen 2017/2018 gäller den nya förordningen om förtur i småviltsjakt för boende i Sverige. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har tillsammans med Jordbruksverket enats om hur den nya lagen ska tillämpas.

Enligt ett regeringsbeslut förändras rennäringsförordningen så att jägare bosatta i Sverige får företräde till jakt på statlig mark. Beslutet gäller från den 1 april 2017.

Läs mer om vad som gäller på vår sida Nya regler för småviltsjakt.

Viltrapportering

Alla som jagar i renbetesfjällen ska viltrapportera i NatureIT. Viltrapporterna är en viktig del i viltinventeringen och behövs för att försäkra att viltstammarna inte tar skada av jakten. Det är Länsstyrelsens uppgift att förvalta viltstammarna på ett långsiktigt och hållbart sätt. Detta är en förutsättning för att jakten ska vara möjlig.

Om du inte viltrapporterat jakter inom två veckor stängs du av från nytt köp tills du gjort detta. I Jämtlands län behöver du inte använda koden på jakttillståndet, utan du loggar in på ditt konto i NatureIT.se. Där finns alla dina jakter under ”Tillstånd”.

Försäljning av jaktkort

Försäljningen av jakttillstånd sker via natureit.se men det finns också ett antal ombud i länet som kan hjälpa er att köpa jakttillstånd.

NatureIT - tillstånd för jakt och fiske

Länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län har tillsammans med Finnmarkseiendommen i Norge utvecklat webbapplikationen NatureIT.

Här kan du bland annat köpa tillstånd för jakt och fiske på renbetesfjäll, rapportera din fångst och aktivera jakt- och fiskedagar.

 

Användarmanual