Småviltsjakt på renbetesfjäll

Småviltsjakten på renbetesfjällen är mycket populär bland svenska jägare men även bland jägare från andra länder, framför allt från Norge. Vanligast är jakt på ripa men även tjäder, orre och hare är vanliga byten. Jämtlands län erbjuder småviltsjakt på över 1,5 miljoner hektar renbetesfjäll fördelat över elva samebyar.
Jägare med hundar i fjällterräng.

Eftersom det är många som vill jaga har länsstyrelsen valt att dela upp fjällområdet i mindre områden. Det är för att ge ett jämnare jakttryck och slitage. Olika regler kan gälla i de olika områdena. I de områden där jakt är tillåten finns begränsning både i antalet jägare per år, och i antalet jägare per dag.

Regler

Populariteten gör att renbetesfjällen är utsatta för ett högt jakttryck. Därför finns det ett antal regler som styr jakten. Reglerna kan komma att ändras från en säsong och det är jägarens skyldighet att vara uppdaterad på vad som gäller.

När du jagar ska du alltid ha med dig ditt jakttillstånd, statligt jaktkort, legitimation samt vapenlicens.Utländska jägare ska även ha vapendeklaration. Länsstyrelsens bevakningspersonal och polisen har rätt att utföra kontroller av jägare och du ska då kunna visa dokumenten.

De svenska fjällen är en unik och värdefull miljö även ur andra aspekter än jakt. För att värna biologiska värden, renskötsel och friluftslivär en del områden är fredade och många andra avlyses under pågående säsong. Områden avlyses också när de har uppnått det maximala jakttryck som området anses tåla.

Från 1 april 2017 börjar ändringarna i rennäringsförordningen att gälla. Det innebär att bara jägare som är bosatta i Sverige och EU-medborgare med nära anknytning till Sverige får lösa jakttillstånd i renbetesfjällen före 16 september. Från och med 16 september kan även andra köpa tillstånd.

Medborgare i ESS-länderna Norge, Island och Lichtenstein räknas i detta sammanhang som EU-medborgare. Nära anknytning har exempelvis den som äger en fastighet i Sverige, bedriver näringsverksamhet i Sverige eller är anställd i Sverige.

Viltrapportering

Alla som jagar i renbetesfjällen ska viltrapportera i NatureIT. Viltrapporterna är en viktig del i viltinventeringen och behövs för att försäkra att viltstammarna inte tar skada av jakten. Det är Länsstyrelsens uppgift att förvalta viltstammarna på ett långsiktigt och hållbart sätt. Detta är en förutsättning för att jakten ska vara möjlig.

Försäljning av jaktkort

Försäljningen av jakttillstånd sker via natureit.se men det finns också ett antal återförsäljare i länet om ni vill köpa jakttillståndet via dem.

NatureIT - tillstånd för jakt och fiske

Länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län har tillsammans med Finnmarkseiendommen i Norge utvecklat webbapplikationen NatureIT.

Här kan du bland annat köpa tillstånd för jakt och fiske på renbetesfjäll, rapportera din fångst och aktivera jakt- och fiskedagar.

 

Användarmanual