Licensjakt på lodjur

Licensjakt på lodjur 2018 får utföras inom åtta jaktområden i länet. Jakten får utföras från och med 1 mars till och med 15 april 2018 och omfattar 33 lodjur.

  Avlysta områden

  Licensjakten inom område 1 är avlyst. (2018-03-13)

  Licensjakten inom område 8 är avlyst. (2018-03-10)

  Licensjakten inom område 5 är avlyst. (2018-03-09)

  Licensjakten inom område 4 är avlyst. (2018-03-07)

  Licensjakten inom område 6 är avlyst. (2018-03-05)

  Licensjakten inom område 2 är avlyst. (2018-03-02)

Syftet med licensjakten

Lodjursstammen i länet har under ett flertal år legat över såväl förvaltningsmålet om 24 föryngringar som förvaltningsintervallet om 20-29 föryngringar. Licensjaktens främsta syfte är att minska skador orsakade av lodjur för rennäringen. Syftet med beslutet är därför att genom licensjakten minska lodjursstammen i länet samtidigt som de övergripande nationella målen för lodjursstammens utveckling beaktas.

Lodjursjägarens ansvar

Var och en som jagar lodjur är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Vidare ska lodjursjägaren också hålla sig informerad om hur många lodjur som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs. Detta ska ske minst en gång varannan timme. Den som jagar ett lodjur sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Hur många djur får fällas?

Totalt får 33 lodjur fördelade på åtta områden fällas.

  • Område 1 – högst 4 lodjur
  • Område 2 – högst 2 lodjur
  • Område 3 – högst 6 lodjur
  • Område 4 – högst 1 lodjur
  • Område 5 – högst 7 lodjur
  • Område 6 – högst 5 lodjur
  • Område 7 – högst 5 lodjur
  • Område 8 – högst 3 lodjur

Information om återstående tilldelning

Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde. Informationen uppdateras minst en gång per dygn eller tätare vid behov. Denna telefonsvarare nås på 010-225 30 70.

Anmälan om fällt eller påskjutet lodjur

Rapportering av fällt lodjur ska ske snarast och senast inom en timme från den tidpunkt då djuret fälldes. Rapportering om påskjutet lodjur ska ske snarast till telefonnummer 010-225 30 40.

Områdesindelning

Områdesindelningen för licensjakten 2018 skiljer sig från den indelning som användes åren 2016 och 2017. Denna förändring bedöms nödvändig för att ytterligare styra avskjutningen till områden som är särskilt skadeutsatta för rennäringen i länet.

För mer information om den nya områdesindelningen samt de villkor som omfattar jakten, läs beslutet i sin helhet.