Naturum

På naturum kan du lära dig mer om geologi, flora, fauna och historia och bli inspirerad till att själv utforska naturen.
Bengt Ellis väggmålning föreställande branta snöklädda fjäll och gles urskog med snöiga tallar.

Naturinformation i länet

I Jämtlands län finns ett naturum och tre informationscentraler.

Naturum Vålådalen är en perfekt start för turer i Vålådalen med omgivningar. Lär dig mer om djur, natur, historik och kultur i området. Besök det unika upplevelserummet, där ljus- och ljudmiljö förändras från vinter till försommar. Njut av berättarkvällar, utekonserter, utflykter eller annat bland de aktiviteter som anordnas av naturum.  

Vid länets enda nationalpark, Sonfjället, finns Sonfjällets informationscentral. Den ligger vid Nyvallens fäbod, en av infarterna till nationalparken. Där hittar du information om nationalparken och fäbodvallen.

Hos Frostviksfjällens naturinformation i Gäddede får du som besökare ett smakprov på den natur som genom närheten till golfströmmen ser lite annorlunda ut jämfört med i andra fjällområden. Du får också veta mer om nybyggarliv och renskötsel i nordligaste Jämtland.

I västra Härjedalen finns ett av Sveriges högsta sjösystem med hundratals sjöar och vattendrag i säregen natur, Rogens naturreservat. På Rogens naturinformation i Tännäs kan du lära dig mer om djuren, växterna och fisken i området.

Länkar till olika hemsidor finns till höger på sidan.