Allemansrätten

Allemansrätten är omhuldad och omdiskuterad. Den ger oss var och en möjligheter att uppleva och njuta av vår natur, utan onödigt krångel och oberoende av vem som råkar äga marken.

Allemansrätten innebär en fantastisk möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Den ger oss alla möjlighet till friluftsliv och upplevelser i naturen, även på privat mark. Men allemansrätten är inte bara en rättighet utan också en skyldighet, en skyldighet att i olika sammanhang visa hänsyn.

När vi rör oss i naturen måste vi visa hänsyn mot markägaren eller brukaren och hans intressen, men också hänsyn mot andra människors rätt att uppleva naturen på dess egna villkor utan störande intrång. Vi måste också ta hänsyn till mångfalden av de växter och djur som är beroende av en ostörd och oförstörd natur.

Allemansrätten gäller för oss alla. Den har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, inte bara för den enskilde utan också i viss mån för organisationer och turistnäring.

Huvudregeln i allemansrätten är enkel: inte störa - inte förstöra.

 
Barn vid vatten