Friluftsliv

Spång över myr med fjällen i bakgrunden.

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha ett rikt friluftsliv och att naturen ska vara tillgänglig för alla.

Människor har olika behov och förutsättningar, och för att alla ska få tillgång till naturen arbetar vi både med kunskapsspridning och att tillgängliggöra naturen för så många som möjligt. En del av de naturområden vi sköter är anpassade så att det är lätt att ta sig fram med rullstol eller barnvagn, till exempel med ramper och handikapparkering. Det är aldrig särskilt långt till naturen.

Allemansrätten är unik

Huvudregeln i allemansrätten är ”Inte störa – inte förstöra”.
Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats.

Allemansrätten gäller även i naturreservaten, men den kan vara begränsad genom olika föreskrifter.

Tio mål för friluftslivet

Sedan år 2012 finns tio mål för friluftslivet i Sverige, till exempel "Tillgänglig natur för alla" och "Attraktiv tätortsnära natur". Syftet är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv, och att värna om allemansrätten som en grund för friluftslivet. Läs mer via länkarna i högerspalten.

Kontaktuppgifter fältpersonal

Länsstyrelsens naturbevakare ansvarar bland annat för skötsel av statliga leder, skoter-, jakt-, fisketillsyn och rovdjursinventering.

Naturbevakare norra länsdelen
Naturbevakare södra länsdelen