Regler för sportfiske på renbetesfjällen

Reglerna för sportfiske i Jämtland är enkla och är listade nedan. Du hittar priser och övriga rekommendationer i menyn till vänster.
  • Sportfiske är tillåtet i alla de vatten och under de tider som anges i fjällfiskeguiden.
  • Du anger vilka vatten du preliminärt avser besöka men kan åka till andra upplåtna vatten ifall du ändrar dig.
  • Med sportfiske menas krokfiske med ett spö fört från hand. Därmed är trolling inte tillåtet om inte annat särskilt anges.
  • Under isfri tid får fiske endast bedrivas från land om inte annat anges. Därmed är flytring, kanot med mera endast tilltåtet där båtfiske är tillåtet.
  • Fisketillståndet är personligt och kan inte överlåtas till annan.
  • Fisketillstånd gäller även för medföljande ungdom under 16 år.
  • Rom eller levande fisk får inte användas som bete vid fiske eller i annat sammanhang.
  • I strömmande vatten gäller fönsteruttag och endast fisk inom storleksintervallet 30-40 cm får tas upp.
Öring - Jämtlands landskapsfisk