Djupkartor

I samband med provfisken så gör Länsstyrelsen normalt en djupkarta. Vi har valt att lägga ut de djupkartor som producerats fram till idag.