Rapportera främmande arter

Främmande arter är ett växande problem. För jämtländska vattenmiljöer är det främst signalkräfta som utgör ett hot då den kan sprida kräftpest till våra ursprungliga flodkräftbestånd.

Signalkräfta är en amerikansk art som kom till Sverige under slutet av 1800-talet. Med den kom även kräftpesten vilket är en dödlig sjukdom för den svenska flodkräftan. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt för att förhindra spridning av signalkräfta och därmed även kräftpest.

För närvarande har vi flera livskraftiga flodkräftbestånd och såvitt vi vet endast några enstaka bestånd av signalkräfta i Jämtlands län. Länsstyrelsen är dock mycket mån om att få rapporter från allmänheten ifall den hittar signalkräfta. Till vår hjälp har Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med Länsstyrelsen i Värmland och Göteborgs universitet utvecklat en applikation (kallad "Rappen") som alla kan använda för att rapportera eventuella fynd.

Länsstyrelsen hoppas att du som eventuellt påträffar signalkräfta meddelar detta fynd genom att använda denna applikation som du hittar här. Om du går in på denna hemsida via din smartphone kan du enkelt göra din rapport i fält!

Tack för din medverkan