Fakta om fisket i länet

Jämtlands län ligger långt framme inom sportfiske och fisketurism. Detta är resultatet av mycket goda naturliga förutsättningar, en stark sportfisketradition och ett målmedvetet utvecklingsarbete.

I vårt län finns 17 000 sjöar med en yta av 4 500 km2 och 280 mil älvar och åar. Naturproduktionen av fisk har översiktligt beräknats till 3 000 ton per år. Vatten är därmed en av länets stora naturresurser.

Värdet av fiskproduktionen förstärks av att den till stor del består av attraktiva laxfiskarter som öring, röding, harr och sik.

Mer än 200 lokala fiskevårdsorganisationer är engagerade i fiskevårdsarbete och försäljning av fiskekort till allmänheten. Sportfisket lockar årligen 120 000 besökare till länet. Fiskeintresset har också stark förankring hos jämtarna - 75 procent av länsinnevånarna är fiskeintresserade (SCB). Om du är intresserad av att få kontakt med enskilda fiskevårdsområdesföreningar eller köpa tillstånd för fiske på renbetesfjäll kan du hitta mer information via den här kartan. Av särskilt intresse är Storsjön i vilken det finns allmänt vatten och fritt handredskapsfiske gäller. För mer information kan du ladda ner en informationsbroschyr om fisket i Storsjön.

 

Fiskefunktionen arbetar med rådgivning, ekonomiskt stöd och utvecklingsfrågor mot länets fiskevårdsorganisationer och fiskodlare.

 Viktigt om sjukdomar och främmande arter

Klicka här för viktig information om sjukdomar och främmande arter.

Undvik att sprida sjukdomar och främmande arter eller stammar!

Fiska i Berg