Samhällsplanering och kulturmiljö

Här kan du söka tillstånd eller bidrag inom samhällsplanering- och kulturmiljöområdet. Du får veta hur man överklagar bygglov och du får också mer information om länsstyrelsens arbete med samhällsplanering, som ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Vad vill du göra?

  
  
Description
  
  
  
  
Stöd inom bostads- och energisektorhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/kategoripuffar/stod-energi.jpg
Du kan söka statligt stöd för investeringar inom bostads- och energisektorn.
Stöd och bidragIn page navigation
Läsa mer om fornlämningarhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/kategoripuffar/fornlamning.jpg
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över länets fornlämningar.
FornlämningarIn page navigation
Veta mer om samhällsplaneringhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/kategoripuffar/samhallsplanering.jpg
SamhällsplaneringIn page navigation
Veta mer om byggnadsvårdsbidraghttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/kategoripuffar/byggnadsvard.jpg
Hos oss kan du ansöka om byggnadsvårdsbidrag.
ByggnadsvårdIn page navigation