Miljö- och samhällsnytt 

Miljö- och samhällsnytt är ett nyhetsbrev med information om angelägna och aktuella frågor som berör miljö- och samhällsbyggnadsområdet. Nyhetsbrevet utkommer 4 gånger per år via elektronisk publicering. Målgruppen är alla som är verksamma inom näringslivet och den offentliga verksamheten.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Jönköpings län
jonkoping snabela lansstyrelsen punkt se¤jonkoping snabela lansstyrelsen punkt se
Telefon: 010-22 36 000
Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping