Anpassning till ett förändrat klimat 

Översvämmning

Trots arbete med att minska vår klimatpåverkan står det nu klart att klimatförändringarna kommer att bli omfattande och få stor påverkan över hela världen. Även Sverige kommer att påverkas kraftigt av ett förändrat klimat och flera verksamheter och samhällssektorer kommer att beröras i olika omfattning.

Det är därför nödvändigt att samhället arbetar med anpassning till pågående klimatförändringar. Läs mer om detta arbete under rubrikerna i menyn till vänster.

 

Aktuellt

Tyck till om Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat
klimat 2015 - 2019

Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat är på remiss hos samtliga berörda organisationer i länet till och med 8 juni 2014. Även andra organisationer har möjlighet att ha synpunkter. Läs mer om remissförfarandet av åtgärdsprogrammet här.

Läs mer om Klimatrådets fokusgrupp för klimatanpassning som arbetat med framtagandet av åtgärdsprogrammet.

Kontakta oss

Malin Berglind
Samordnare för klimatanpassning
Malin punkt Berglind snabela lansstyrelsen punkt se¤Malin punkt Berglind snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236466
Tomas Ekelund
Samordnare klimatanpassning
Utvecklingsavdeningen
Tomas punkt Ekelund snabela lansstyrelsen punkt se¤Tomas punkt Ekelund snabela lansstyrelsen punkt se