Anpassning till ett förändrat klimat 

Översvämmning

Trots arbete med att minska vår klimatpåverkan står det nu klart att klimatförändringarna kommer att bli omfattande och få stor påverkan över hela världen. Även Sverige kommer att påverkas kraftigt av ett förändrat klimat och flera verksamheter och samhällssektorer kommer att beröras i olika omfattning.

Det är därför nödvändigt att samhället arbetar med anpassning till pågående klimatförändringar. Läs mer om detta arbete under rubrikerna i menyn till vänster.

 

Aktuellt

Kartering av vattnets väg vid skyfall

Under 2013 - 2014 genomförde Länsstyrelsen en kartering av vattnets väg vid skyfall inom länet (i tätorter och i landskapet).

Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat
klimat 2015 - 2019

Anpassning till ett förändrat klimat

Läs mer om Klimatrådets fokusgrupp för klimatanpassning som arbetat med framtagandet av åtgärdsprogrammet.

Hur klarar Jönköpings län en kraftig värmebölja?

Projektet Värmebölja har kartlagt vad en värmebölja kan medföra för påverkan på samhället i Jönköpings län, vad länet har för beredskap samt hur vi kan stärka vår beredskap. Projektet löpte från hösten 2012 fram till sommaren 2013.

Resultatet består i en analys av vad som påverkas av en värmebölja och hur beredskapen kan förbättras. Ta del av slutrapporten "Hur klarar Jönköpings län en kraftig värmebölja?"

Hur arbetar länets kommuner med klimatanpassning?

Under 2013 gjordes en enkätundersökning av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning. Se en översiktlig sammanställning av resultatet här.

Behöver vi klimatanpassa?

Vid två workshopar under hösten 2013 diskuterades behovet av klimatanpassning i länet. Översiktlig sammanställning av resultatet.

Kontakta oss

Malin Berglind
Samordnare för klimatanpassning
Malin punkt Berglind snabela lansstyrelsen punkt se¤Malin punkt Berglind snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236466
073-0460338
Tomas Ekelund
Samordnare klimatanpassning
Utvecklingsavdeningen
Tomas punkt Ekelund snabela lansstyrelsen punkt se¤Tomas punkt Ekelund snabela lansstyrelsen punkt se