Länsvattendag 2012-presentationer

För tredje året i rad har Länsstyrelsen arrangerat en Länsvattendag. Temat i år var "I verktygslådan för bättre vatten". Utifrån detta gavs korta föredrag med exempel på hur man kan arbeta för att nå målen inom både miljömålsarbetet, vattenförvaltningen och översvämningsdirektivet!

Här kan du hitta presentationer från de flesta av föredragen som hölls under dagen.