Lodjursspår

Det vanligaste förekommande rovdjuret av ”De fyra stora” är lodjuret. Lodjursspår kan ofta förväxlas med bland annat grävling och räv beroende på snöförhållanden. Kom ihåg att alltid rapportera till Länsstyrelsen om du observera djur eller spår av främst lodjur, varg eller björn. Även kadaver av bytesdjur slagna av nyss nämnda arter bör rapporteras. Observera att det är viktigt att rapporteringen sker så snabbt som möjligt så att eventuella tveksamheter kan redas ut innan väder och vind förstört spåren.

Bild: Lodjursspår - baktass. Foto: Linda Andersson 

Baktasspårstämpel av lodjur. Notera storleken och att tårna ”spretar”. Foto: Linda Andersson.

Bild: Lodjursspår - framtass. Foto: Linda Andersson 

Framtasspårstämpel av lodjur. Foto: Linda Andersson

Bild: Spårlöpa efter lodjur. Foto: Linda Andersson 

Bild: Spårlöpa efter lodjur. Foto: Linda Andersson

Bild: Grävling och lodjursspår som korsar varandra. Foto: Linda Andersson 

Grävling och lodjursspår som korsar varandra. Notera grävlingens långsmala tår och klor. Foto: Linda Andersson