Djur och natur

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras. Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Vad vill du göra?

  
  
Description
  
  
  
  
Veta mer om älgjaktÄlg
Här kan du läsa mer om jakt efter älg i Jönköpings län.
ÄlgjaktIn page navigation
1
Besöka ett naturreservatNaturreservat
Här hittar du alla naturreservat i Jönköpings län.
NaturreservatIn page navigation
1
Veta mer om fiskevårdFiskevård
Fiskevård är den samlade benämningen på åtgärder som syftar till ett uthålligt nyttjande av fiskbestånden.
FiskevårdIn page navigation
2
Läsa mer om rovdjur i länetRovdjur
På den här sidan presenteras de rovdjur som förekommer eller kan förekomma i Jönköpings län.
Stora rovdjur i Jönköpings länIn page navigation
2

 Nyhetsbrev

Nyheter för djurhälsopersonal- Nyheter från länsveterinärerna

Nytt om natur - Ett nyhetsbrev om djur och natur som ges ut fyra gånger om året.