Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Urval: Djur & natur, 2008Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • Strategi för utveckling av hållbar natur- och kulturturism i Jämtlands län

  Strategin är resultatet av ett regeringsuppdrag, som redovisades 2008. Rapporten innehåller en genomgång av natur- och kulturturismen i länet, en beskrivning av aktuella trender och tendenser samt en strategi för framtiden.

  Strategin sammanfattas i sex övergripande förhållningssätt och fem åtgärdspunkter. Dessutom redovisas finansieringsmöjligheter kring hur strategin ska kunna förverkligas.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur, Näringslivsutveckling, Arkeologi och fornlämningar, Kulturreservat, Skyddad bebyggelse

  Strategi för utveckling av hållbar natur- och kulturturism i Jämtlands län (3 MB)

  Beställ publikation

 • Faunapassager för utter i Jämtlands län

  Vad är en faunapassage? Ja, det kan man fråga sig. En faunapassage är en möjlighet för djur att passera över eller under en trafikerad väg eller järnväg. I detta fall avser det uttrar och vägar. Uttrar passerar ibland över vägbanan och riskerar därmed att dödas.

  Syftet med detta arbete har varit att hitta de lokaler där passagemöjligheterna för utter är dåliga. Detta är en fortsättning på det ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Faunapassager för utter i Jämtlands län. (1 MB)