Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Urval: Samhällsplanering & kulturmiljö, 2008Rensa urval
Din sökning gav 2 träffar
 • Strategi för utveckling av hållbar natur- och kulturturism i Jämtlands län

  Strategin är resultatet av ett regeringsuppdrag, som redovisades 2008. Rapporten innehåller en genomgång av natur- och kulturturismen i länet, en beskrivning av aktuella trender och tendenser samt en strategi för framtiden.

  Strategin sammanfattas i sex övergripande förhållningssätt och fem åtgärdspunkter. Dessutom redovisas finansieringsmöjligheter kring hur strategin ska kunna förverkligas.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur, Näringslivsutveckling, Arkeologi och fornlämningar, Kulturreservat, Skyddad bebyggelse

  Strategi för utveckling av hållbar natur- och kulturturism i Jämtlands län (3 MB)

  Beställ publikation

 • Bostadsmarknaden i Jämtlands län

  Länsstyrelsen har som en del i sitt arbete med boendefrågor i uppdrag att göra en regional analys av bostadsmarknaden. I denna rapport redovisas Länsstyrelsens analys år 2008 av bostadsmarknaden i Jämtlands län.

  Ett av huvudsyftena med analysen är att ge kommunerna ett
  underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. Analysen kan även användas som underlag för länsstyrelsen i det fortsa ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2008. (765 kB)