Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Urval: Lantbruk & landsbygd, Lantbruk, RapporterRensa urval
Din sökning gav 5 träffar
 • Rådgivning vid några fjällägenheter

  Länsstyrelsen har genomfört rådgivningsbesök, inom projektet Rikare Odlingslandskap, i syfte att diskutera möjligheter till framtida skötsel av natur- och kulturvärden och djurhållning på några av länets fjällägenheter.

  Besök genomfördes i Almdalen, Blomhöjden A och B, Bunnerviken, Edevik, Härbergsdalen och Leipikvattnet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Rådgivning vid några fjällägenheter - Jämtlands län 2015 (6 MB)

 • Projektet Rikare odlingslandskap

  Projektet Rikare odlingslandskap har jobbat med kompetensutveckling inom miljöområdet till lantbrukare, med målet att bevara våra jordbruksarealer och dess karaktäristiska kulturmiljöer i hävd och att stimulera resurshushållande jordbruk.

  Arbete har pågått från oktober 2007 till mars 2015, och har förlängts i omgångar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Projektet Rikare odlingslandskap (3 MB)

 • Jordbruksmarken - en naturresurs att förvalta

  Jordbruksmark omfattar både åkermark och betesmark och är ett natur- och kulturarv. Den har skapats i samspel med människan under lång tid.

  Jordbruksmarken är en platsbunden resurs. Den går inte att flytta. Att skapa god jordbruksmark från skogsmark tar lång tid och är mödosamt, kostsamt och kräver mycket energi.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Jordbruksmarken - en naturresurs att förvalta (8 MB)

 • Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla

  Syftet med denna rapport är att belysa de konsekvenser som kan uppstå om Milko går i konkurs vilket är en trolig effekt om Konkurrensverket säger nej till en fusion mellan Milko och Arla.

  Ambitionen är vidare att dels beskriva såväl kortsiktiga,
  omedelbara konsekvenser för direkt berörda mjölkproducenter och på Milkos mejeri i Östersund dels mer långsiktiga effekter inom och utom jordbruksnä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla (993 kB)

 • Jordbruket utifrån ett förändrat klimat - Jämtlands län 2011

  Den här rapporten är en analys av vilka effekter klimatförändringarna bedöms få för det Jämtländska jordbruket. Den beskriver hot och möjligheter ur ett biologiskt, geologiskt och ekologiskt perspektiv.

  Analysen omfattar enbart klimatförändringarnas direkta effekter på jordbruket men inte andra påverkande miljöfaktorer. Den omfattar heller inte jordbrukets påverkan på klimatet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Klimat och energi, Lantbruk

  Jordbruket utifrån ett förändrat klimat - Jämtlands län 2011 (2 MB)

Träffar per publikationstyp