Skyddad bebyggelse 

Gamla fäbodar.
Foto: fotograftina.se

Länsstyrelsen kan besluta att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska skyddas som byggnadsminnen.


Kulturmiljölagen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna.

Länsstyrelsen

  • utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne
  • gör tillsyn av byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser
  • ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser.

Kontakta oss

Linnea Skog
Samhällsenheten
linnea punkt skog snabela lansstyrelsen punkt se¤linnea punkt skog snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253410
Niklas Greve
Samhällsenheten
niklas punkt greve snabela lansstyrelsen punkt se¤niklas punkt greve snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253418