Byggnadsminnen

I Jämtlands län finns drygt 90 byggnadsminnen. De kan tillsammans berätta om länets historiska utveckling från medeltiden fram till idag.

De drygt 90 byggnadsminnena i Jämtlands län speglar utvecklingen från bondesamhället till industrisamhället, allt ifrån timrade hus från 1200-talet till en bensinmack byggd på 1950-talet.

Sommarhagen på Frösön. Foto: Länsstyrelsen, Jesper Larsson

Sommarhagen på Frösön är ett av länets byggnadsminnen. Foto: Länsstyrelsen, Jesper Larsson.

Genom att klicka i menyn till vänster på sidan, kan du läsa mer om varje byggnadsminne.

Till höger på sidan finns en länk till ansökningsblanketter för bidrag till kulturmiljövård. Här finns också en länk till en sammanfattande text om länets byggnadsminnen på engelska.

I kulturmiljövårdens bebyggelseregister kan du hitta information om landets övriga byggnadsminnen och om många andra byggda miljöer. Klicka på länken till höger på sidan för att komma till Bebyggelseregistret.