Jobba hos oss

Pusselbitar

 

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

 Content Editor

​Enhetschef för vattenenheten

I verksamheten ingår allt från praktisk vattenvård, kalkning, vattenförvaltning, fisketurism, vattenlaboratorium och miljöövervakning till fiskefrågor i stort inklusive förvaltning av statens fjällvatten.

Såväl operativa ledningsfrågor som långsiktiga strategiska frågor kommer att stå högt upp på din agenda. Som chef har du många interna och externa kontakter och du företräder Länsstyrelsen i möten med andra aktörer inom vattenområdet.

Du hittar mer information och gör din ansökan på denna länk.

​Enhetschef för naturvårdsenheten

I verksamheten ingår allt från övervakning, skydd och förvaltning av naturområden, hotade arter samt vilt- och rovdjursstammar. Enheten tillgängliggör också naturen för allmänheten genom information och främjande av friluftsliv.

Såväl operativa ledningsfrågor som långsiktiga strategiska frågor kommer att stå högt upp på din agenda. Som chef har du många interna och externa kontakter och du företräder Länsstyrelsen i möten med andra aktörer inom vattenområdet.

Du hittar mer information och gör din ansökan på denna länk.