Nyhetsarkiv 

Här hittar du alla våra nyheter och pressmeddelanden.

Din sökning gav 968 träffar
 • Framåt för elbilar och solceller i Jämtlands län

  Elbil på Stortorget i Östersund.
  2014-12-18 Pressmeddelande:

  Antalet elfordon ökar i Jämtlands län. Nu i december 2015 finns totalt 120 elbilar i länet, varav 88 i Östersund. Det är en fördubbling jämfört med slutet av 2013 då 49 elbilar fanns i länet.

 • Landshövdingen bad samebyarnas ordförande om ursäkt

  Jöran Hägglund.
  2014-12-16 Pressmeddelande:

  – Vi i Länsstyrelsens ledning ser allvarligt på felen vi begått och kritiken vi fått, och har därför på eget initiativ beslutat oss för att be samebyarnas ordförande om ursäkt.

 • Ringbarkning bidrar till ökad biologisk mångfald av arter

  Ringbarkad gran
  2014-12-16 Pressmeddelande:

  Efter att Länsstyrelsen utfört ringbarkning i två naturreservat har insekterna i områdena gynnats. Förutom att flera rödlistade insekter hittats har länet berikats med en ny art.

 • ”Resekurage” ska stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

  Resekurage
  2014-12-16

  På uppdrag av regeringen genomför landets länsstyrelser i samarbete med polisen och den ideella organisationen World Childhood Foundation informationskampanjen Resekurage.

 • En tredjedel av miljömålen kan nås till utsatt datum

  Miljömål logotyp
  2014-12-15 Pressmeddelande:

  Måndagen 15 december publicerar Länsstyrelsen Jämtlands län Miljömålsbedömningar 2014. I rapporten framgår att det är möjligt att delvis nå 5 av 15 miljömål fram till 2020.

 • Eva-Märet är länets mest företagsamma människa

  Prisutdelning
  2014-12-12

  Eva-Märet Nordenberg kan nu titulera sig som Länets mest företagsamma människa 2014. Onsdagen den 10 december tog hon emot utmärkelsen på länsresidenset i Östersund.

 • Liten negativ trend för länets klipplevande lavar

  Sånfjället.
  2014-12-11 Pressmeddelande:

  Under sommaren har Fredrik Jonsson och Ulrika Nordin, på uppdrag av Länsstyrelsen, gjort en uppföljning av statusen för hotade klipplevande lavar i länet.

 • Detta gör landshövding Jöran Hägglund vecka 50-51

  Ren på ett fjäll.
  2014-12-08 Pressmeddelande:

  Landshövding Jöran Hägglund kommer bland annat att träffa kommunalråden, delta på ett landshövdingemöte i Stockholm samt närvara på biskopsinvigning i Uppsala.

 • De regionalpolitiska företagsstöden flyttar till Region Jämtland Härjedalen

  Händer som tar en pärm ur ett arkiv.
  2014-12-05 Pressmeddelande:

  Vid regionbildningen som sker i länet den 1 januari 2015 tar Region Jämtland Härjedalen över viss verksamhet och vissa delar av stödhanteringen från Länsstyrelsen Jämtlands län. Det gäller bland annat...

 • Problemen kring kontanthantering ökar

  Kontanthantering.
  2014-12-02

  Utvecklingen mot ett samhälle där användning av kontanter minskar fortsätter att skapa problem. Detta gäller särskilt för personer som är äldre och funktionsnedsatta men även för föreningsaktiva och f...

 • Militär övning runt Länsstyrelsens byggnader i Östersund

  lst
  2014-11-29

  Försvarsmakten genomför under lördagen den 29 november en så kallad tillämpad övning i Östersund. Övningen genomförs mellan klockan 10.00 och 14.00.

 • Länsstyrelsen ändrar rutiner efter kritik från Justitiekanslern

  Renar
  2014-11-28 Pressmeddelande:

  Justitiekanslern, JK, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen Jämtlands län med anledning av brister i hanteringen av frågor om jakträtt i samebyn Ruvhten Sijte. Länsstyrelsen beklagar djupt det int...

 • Tillväxtchecken – Tre goda exempel

  Bild på kvinna
  2014-11-25

  Mellan 2011 och 2014 har Länsstyrelsen handlagt Tillväxtchecken – ett investeringsstöd som riktats till kvinnliga företagare. Här kan du läsa hur det gick för tre av dem som mottagit Tillväxtchecken.

 • Detta gör landshövding Jöran Hägglund vecka 48-49

  Publiken på Skidskytte-VM 2008.
  2014-11-21 Pressmeddelande:

  Landshövding Jöran Hägglund kommer bland annat att inviga Jamtlis julmarknad samt ha en mottagning på Residenset med anledning av World Cup i skidskytte.

 • Fjäderfä ska hållas inomhus – information om fågelinfluensa H5N8

  Tupp
  2014-11-18 Pressmeddelande:

  Jordbruksverket har som förebyggande åtgärd beslutat att höja skyddsnivån mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Höjningen av skyddsnivån innebär bland annat att fjäderfä ska hållas inomhus.

 • Distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd

  Förälder med barn.
  2014-11-18

  För dig som jobbar med föräldrastöd finns möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd. Sista anmälningsdag till vårens kurser är den 19 december.

 • Samhällets arbete mot våld i nära relationer stärks

  Man misshandlar kvinna. Observera: arrangerad bild.
  2014-11-17 Pressmeddelande:

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna arrangerar sju regionala konferenser om kommuner och landstings utökade ansvar i arbetet mot våld i nära relationer. På onsdag 19 november invigningstalar landshövd...

 • Informationsmöte om Interreg Sverige-Norge

  Interreg Sverige Norge
  2014-11-17

  Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län bjuder, tillsammans med Sør- och Nord-Trøndelags fylken i Norge, in till ett informationsmöte den 3 december om Interreg Sverige-Norge i Nordens Grö...

 • Länsstyrelsen har bildat tre nya naturreservat

  Långån
  2014-11-17 Pressmeddelande:

  Jämtlands läns skyddade naturområden har utökats med tre nya naturreservat – Hyktaberget, Tjärnslåtten och Långsån.

 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  Ny i Sverige
  2014-11-17

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Al...

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Claes Ahlström
Informationschef
Administrativa enheten
Claes punkt Ahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Claes punkt Ahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253203
070-6487862