Naturreservat i Jämtlands län

Ett fjäll som speglar sig i en klarblå sjö.
Hitta nya utflyktsmål, lär dig mer om länet eller surfa runt bara av nyfikenhet. Här finns länkar till Jämtlands alla naturreservat.

Skötsel och underhåll i reservaten

Ibland kan du stöta på en naturbevakare eller annan personal som på uppdrag av Länsstyrelsen utför olika praktiska arbeten i naturreservaten. Det kan röra sig om markering av gränser, röjning av stormfällda träd, underhåll av skyltar, stigar och rastplatser.

Jämtlands Naturkarta

För smarta telefoner finns det en applikation som kan ge ytterligare inspiration och tips inför ett besök. Den heter Naturkartan. Läs mer om den i länken till höger på sidan.