Fördjupade områdesbeskrivningar

​I 11 av områdena bedömde Länsstyrelsen att kulturmiljövärdena var så höga att det fanns ett behov av att genomföra inventeringar i fält.

Fältinventeringarna har genererat fördjupad förståelse för vilken betydelse sjöar och vattendrag haft genom historien och i vilken utsträckning de utnyttjats för olika ändamål. Totalt har 134 tidigare okända lämningar hittats under inventeringens gång, varav hela 87 kvarnlämningar, och då har mindre än en tiondel av länet inventerats!
Inventeringarna har genomförts av Länsstyrelsen i samarbete med Skogsstyrelsen.

Länkar till fördjupade områdesbeskrivningar:

(pdf-dokument som öppnas i ny flik)