Halland Unstraight

Under 2017 har Länsstyrelsen tillsammans med The Unstraight Museum och regionala aktörer arbetat med projektet ”Halland Unstraight”. Ett projekt med målet att uppmärksamma platser och miljöer i länet som är och har varit betydelsefulla för HBTQI-samhället för att på så sätt göra dessa berättelser till en del av den allmänna historieskrivningen.

​Kulturmiljöer runt om i länet rymmer många intressanta berättelser och perspektiv som av olika skäl inte tidigare berättats eller på annat sätt uppmärksammats. Många människor har ignorerats eller valts bort i historieskrivningen, inte sällan beroende på att man på olika sätt avvikit från samhällets normer.

-  Det är Länsstyrelsens uppfattning att det finns ett starkt behov av att lyfta fram dessa förbisedda, dolda eller bortvalda berättelser och perspektiv så att Hallands historia kan återspeglas på ett så mångfacetterat, jämlikt och inkluderande sätt som möjligt, säger Hans Bergfast, länsantikvarie på Länsstyrelsen i Hallands län.

Själva projektet avslutades vid årsskiftet men det går fortfarande att skicka in berättelser via formuläret nedan. Vi har fortfarande ett intresse av att få in fler berättelser med koppling till platser i Halland.

Bidra med berättelser!

Lämna din historia eller berättelse via vårt formulär »
(du kan vara anonym)

HBTQI är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och intersexuella.

 

 

 Kontakt

Projektledare Länsstyrelsen:
Jenny Nord, antikvarie
jenny.nord@lansstyrelsen.se

Logga för Halland Unstraight 

 Mer information

Logotyp för The Unstraight Museum


Samarbetspartners: