Statliga stöd till bostäder med mera

Länsstyrelsen administrerar stöd till vissa åtgärder och investeringar inom energi- och bostadssektorn.

De statliga bidrag och stöd som Länsstyrelsen för närvarande administrerar är riktade till följande åtgärder.

  • Stöd till solceller för elproduktion.
  • Stöd till energilagring av egenproducerad el
  • Stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden
  • Stöd för hyresbostäder och studentbostäder
  • Stöd till bostäder för äldre personer

Mer information om stöden finner Du under respektive rubrik i kolumnen till vänster.

Observera att ansökningar för några stöd måste inlämnas till Länsstyrelsen innan arbetet påbörjas.