Veterinärenheten

Veterinärenheten handlägger frågor inom följande områden:

  • Smittskydd och djursjukdomar
  • Djurskydd
  • Förprövning av djurstallar
  • Livsmedelshygien
  • In- och utförsel av djur och djurprodukter
  • Veterinärer verksamma i länet, officiella veterinärer

 

Livsmedel, djurskydd, smittskydd och allmänna veterinära frågor:

Madeleine Beckman, Länsveterinär, Enhetschef
tel: 010-224 32 07

Dag Hultefors, Länsveterinär
(tjänstledig)

Christa von Limburg-Stirum, Länsveterinär
tel: 010-224 33 88

Viveca Eriksson, Länsveterinär
tel: 010-224 32 38

 

Förprövning, byggfrågor, djurskydd i anslutning till byggnation:

Britt Eklund, Byggnadskonsulent
tel: 010-224 32 88

Sofia Åström, Djurskyddshandläggare
tel: 010-224 33 78

 

Djurskyddsfrågor:

Anna Söder, Djurskyddshandläggare
tel: 010-224 33 62

Carina Bengtsson, Djurskyddshandläggare
tel: 010-224 32 08

Christel Condrup Ericsson, Djurskyddshandläggare
tel: 010-224 32 24

Conny Månsson, Djurskyddshandläggare
tel: 010-224 33 09

Emma Kjellerup, Djurskyddshandläggare
tel: 010-224 32 84

Karin Göthberg, Djurskyddshandläggare
(Föräldraledig)

Linda Rick, Djurskyddshandläggare
tel: 010-224 33 34

Lovisa Lidholm, Djurskyddshandläggare
tel: 010-224 34 03                                    

Malin Hartvigsson, Djurskyddshandläggare
(Föräldraledig)

Nina Winter Djurskyddshandläggare
tel: 010-224 32 68

Sara Olsson, Djurskyddshandläggare
(Föräldraledig deltid)
tel: 010-224 33 23

Ulrika Hansson, djurskyddshandläggare
tel: 010-224 33 94

Vanja Kinch, Samordnare djurskydd
tel: 010-224 32 82

Victoria Ragnmark, djurskyddshandläggare
tel: 010-224 34 06

Disa Edgren, Djurskyddshandläggare
tel: 010-224 32 93


Livsmedel och primärproduktion:

Sofia Åström
tel: 010-224 33 78

Conny Månsson
tel: 010-224 33 09

Administration:

Violeta Negroiu Delgado
(Föräldraledig)