Organisation

Organisationsskiss

 

Lena Sommestad

Länsledning:
Lena Sommestad, Landshövding

 

 

Jörgen Peters
Länsledning:
Jörgen Peters, länsråd

 

 

Mats Nilsson
Enheten för verksamhetsstöd:
Mats Nilsson, ekonomichef
010 - 224 33 14

 

 

(bild saknas)
Naturvårdsenheten:
Henrik Martinsson
010 - 224 33 05

 

 

(bild saknas)
Landsbygdsenheten:
Kristin Ovik
010 - 224 33 26

 


Miljövårdsenheten:
Per Leander
010 - 224 34 13

 

 

 

cecilia engström
Samhällsbyggnadsenheten:
Cecilia Engström
010 - 224 32 36

 

 

Lovisa Ljungberg
Utvecklingsenheten:
Lovisa Ljungberg
010 - 224 32 95

 

 

(bild saknas)
Veterinärenheten:
Madeleine Beckman
010 - 224 32 07

 

 

Peter Jupén
Chefsjurist:
Peter Jupén
010 - 224 32 77

 

Niklas Nordgren
Beredskapsdirektör:
Niklas Nordgren
010- 224 32 85

 

(bild saknas)
HR-chef:
Eva Spens
010- 224 32 65

 

 

Niklas Glans
Kommunikationschef:
Niklas Glans
010 - 224 32 48

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86  Halmstad
Telefon: 010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Facebook_25px.pngInstagram_25px.pngtwitter_25px.pngYoutube_25px.png

Mer kontaktinformation >