Organisation

Organisationsskiss

 

 

Länsstyrelsens enheter och chefer

Länsledning:
Lena Sommestad, Landshövding

Lena Sommestad 

Länsledning:
Jörgen Peters, länsråd

Jörgen Peters 

Enheten för verksamhetsstöd:
Mats Nilsson, ekonomichef
010 - 224 33 14

 Mats Nilsson

Naturvårdsenheten:
Henrik Martinsson
010 - 224 33 05

 

Landsbygdsenheten
Kristin Ovik
010 - 224 33 26

Miljövårdsenheten:
Per Leander
010 - 224 34 13

 

Samhällsbyggnadsenheten:
Cecilia Engström
010 - 224 32 36

 cecilia engström

Utvecklingsenheten:
Lovisa Ljungberg
010 - 224 32 95

 Lovisa Ljungberg

Veterinärenheten:
Madeleine Beckman
010 - 224 32 07

 

Chefsjurist:
Peter Jupén
010 - 224 32 77

Peter Jupén

Beredskapsdirektör:
Niklas Nordgren
010- 224 32 85

 Niklas Nordgren

HR-chef:
Eva Spens
010- 224 32 65

 

Kommunikationschef:
Niklas Glans
010 - 224 32 48

Niklas Glans

 

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86  Halmstad
Telefon: 010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se