Om länet

Halland är berömt för sina bad och stränder, men består också av ett bördigt slättområde med åar i lummiga dalar samt en skog- och sjörik glesbygd. Länet har sex kommuner: Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Länet har en total areal på 5 719 km2 vilket motsvarar 1,3 procent av Sveriges yta. 

Befolkningen i Hallands län har passerat 300 000 invånare, den 31 december 2015 uppgick siffran till 314 784. Halmstad är länets största kommun med cirka 95 000 invånare och länets residensstad. Turismen i länet är betydande och gör att folkmängden fördubblas under sommaren till runt en halv miljon.

 • Landskapsdjur: Lax
 • Landskapsfågel: Pilgrimsfalk
 • Landskapsblomma: Ginst
 • Landskapssten: Charnockit
 • Landskapssvamp: Blodsopp
 • Landskapsinsekt: Ollonborre
 • Landskapsmossa: Skirmossa
 • Landskapsäpple: Brunnsäpple
 • Landskapsgrundämne: Natrium

Kommunikationerna är välutvecklade

I Halland är både motorvägen och järnvägen av hög standard. E6:an är fullt utbyggd till motorväg genom hela länet sedan 1996 och Västkustbanan torde vara landets största järnvägsprojekt i modern tid. I länet finns tre hamnar och en flygplats samt närhet till två internationella flygplatser. Färjeförbindelse till Danmark finns från Varberg.

Stor inflyttning till länet

Befolkningsökningen och sysselsättningsutvecklingen i Halland har varit bättre än riksgenomsnittet. Inflyttningen till länet har varit stor under de senaste decennierna.

Folkmängden i Hallands län ökade under 2015 med 4 119 personer och uppgick den 31 december 2015 till 314 784. Det är den största ökningen sedan 1973. 

Folkmängdssiffrorna för kommunerna är följande (31 december 2015):

 • Falkenberg 42 949
 • Halmstad 96 952
 • Hylte 10 514
 • Kungsbacka 79 144
 • Laholm 24 195
 • Varberg 61 030