Om länet

Halland är berömt för sina bad och stränder, men består också av ett bördigt slättområde med åar i lummiga dalar samt en skog- och sjörik glesbygd. Länet har sex kommuner: Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Länet har en total areal på 5 719 km2 vilket motsvarar 1,3 procent av Sveriges yta. 

Befolkningen i Hallands län har drygt 320 000 invånare. Halmstad är länets största kommun med cirka 95 000 invånare och länets residensstad. Turismen i länet är betydande och gör att folkmängden fördubblas under sommaren till runt en halv miljon.

 • Landskapsdjur: Lax
 • Landskapsfågel: Pilgrimsfalk
 • Landskapsblomma: Ginst
 • Landskapssten: Charnockit
 • Landskapssvamp: Blodsopp
 • Landskapsinsekt: Ollonborre
 • Landskapsmossa: Skirmossa
 • Landskapsäpple: Brunnsäpple
 • Landskapsgrundämne: Natrium

Kommunikationerna är välutvecklade

I Halland är både motorvägen och järnvägen av hög standard. E6:an är fullt utbyggd till motorväg genom hela länet sedan 1996 och Västkustbanan torde vara landets största järnvägsprojekt i modern tid. I länet finns tre hamnar och en flygplats samt närhet till två internationella flygplatser. Färjeförbindelse till Danmark finns från Varberg.

Stor inflyttning till länet

Befolkningsökningen och sysselsättningsutvecklingen i Halland har varit bättre än riksgenomsnittet. Inflyttningen till länet har varit stor under de senaste decennierna.

Folkmängden i Hallands län ökade under 2016 med 5 549 personer och uppgick den 31 december 2016 till 320 333 personer.

Folkmängdssiffrorna är följande (31 december 2016):

 • Hela Halland 320 333

Länets kommuner:

 • Falkenberg 43 867
 • Halmstad 98 538
 • Hylte 10 954
 • Kungsbacka 80 442
 • Laholm 24 664
 • Varberg 61 868