Landshövding och länsledning

Landshövding

 

Lena Sommestad tillträdde som landshövding i Hallands län i april 2014. Hon är professor i ekonomisk historia, var miljöminister mellan åren 2002-2006 och under 2007-2011 var hon VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Som regeringens företrädare i Halland har hon som uppgift att, förutom att vara myndighetschef, samordna den statliga verksamheten i länet samt följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Länsråd 

Jörgen Peters tillträdde som länsråd den 1 juli 2015. Jörgen Peters har varit tillförordnat länsråd sedan oktober 2014. Han har varit vid Länsstyrelsen i Hallands län som beredskapsdirektör och ytterst ansvarig för beredskapsfunktionen sedan januari 2011.

Dessförinnan arbetade han vid Försvarsmakten. Jörgen Peters har en mångårig utbildnings- och chefserfarenhet från såväl nationell såsom internationell verksamhet.