Landshövding och länsledning

Landshövding

Pressbilder

Lena Sommestad tillträdde som landshövding i Hallands län i april 2014. Hon är professor i ekonomisk historia, var miljöminister mellan åren 2002-2006 och under 2007-2011 var hon VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Som regeringens företrädare i Halland har hon som uppgift att, förutom att vara myndighetschef, samordna den statliga verksamheten i länet samt följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Länsråd 

Jörgen Peters tillträdde som länsråd den 1 juli 2015. Jörgen Peters har varit tillförordnat länsråd sedan oktober 2014. Han har varit vid Länsstyrelsen i Hallands län som beredskapsdirektör och ytterst ansvarig för beredskapsfunktionen sedan januari 2011.

Dessförinnan arbetade han vid Försvarsmakten. Jörgen Peters har en mångårig utbildnings- och chefserfarenhet från såväl nationell såsom internationell verksamhet.

Halländska landshövdingar

Halländska landshövdingar från 1658 och framåt med ämbetstid:
            
Bengt Christoffersson Lilliehöök, (1658-1665)
Johan Hård (af Segerstad) (1665-1676)
Augustin Leijonsköld,tillträdde ej (1666)
Göran Sperling (1676-1678)
Sven Ranck (1678-1684)
Gustaf Tungel (1684-1694)
Hans v Dellingshausen (1698-1705)
Reinhold Johan v Fersen (1795-1710)
Axel v Faltzburg (1710-1728)
Wilhelm Bennet (1728-1737)
Claes Rålamb (1737-1745)
Carl Mårten Fleetwood (1745-1750)
Nils Bonde (1750) (byte med Fleetwood)
Hans Hummelhielm (1750-1761)
Arvid Silfvershiöld (1761-1771)
Olof v Nackreij (1771-1776)
Salomon v Otter (1776-1781)
Georg Gustaf Wrangel (1781-1793)
Axel Eric Gyllenstierna (1793-1810)
Gustaf Wilhelm Conradi (1810-1812)
Josua Sylvander (1812-1818)
Lars Arnell (1818-1823)
Claes Virgin (1824-1844)
Patrick Adolph Lewenhaupt (1844-1860)
Carl Jonas Oscar Alströmer (1860-1876)
F W Leijonancker (1876-1883)
Carl Nordenfalk (1883-1902)
Axel Asker (1902-1916)
Carl Fredrik Hederstierna (1916-1920)
Axel Mörner (1920-1935)
Hilding Kjellman (1935-1943)
Reimer Johansson (1943-1959)
Ingvar Lindell (1959-1971)
Yngve Holmberg (1972-1977)
Carl Persson (1978-1979)
Johannes Antonsson (1979-1986)
Björn Molin (1986-1997)
Karin Starrin (1997-2004)
Lars-Erik Lövdén (2005-2014)
Lena Sommestad (2014-)