Jobba hos oss

fyre personer sitter i möte

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Här annonserar vi alla våra lediga jobb. Vårt samarbete med Offentliga Jobb innebär att du söker våra jobb digitalt.

Länsstyrelsen i Hallands län är en av landets 21 länsstyrelser och svarar för den statliga förvaltningen inom sina många verksamhetsområden. 

Till uppgifterna hör bland annat att:

  • verka för att nationella mål får genomslag i länet
  • samordna olika samhällsintressen utifrån statligt helhetsperspektiv
  • främja länets utveckling
  • följa länets tillstånd och
  • informera regeringen ge tillstånd och pröva överklaganden av kommunala beslut inom myndighetens ansvarsområden
  • utöva tillsyn genom att kontrollera att olika verksamheter följer lagar och riktlinjer
  • vara serviceorgan och bidra med kunskap till dem som bor och arbetar i länet 

Länsstyrelsen i Hallands län har cirka 180 medarbetare.

Välkommen med din ansökan!

Lediga jobb
  • Receptionist Du kommer arbeta med service och säkerhet och arbetsuppgifterna kommer innefatta både kontakter inom och utanför Länsstyrelsens organisation. • Ansvar för Länsstyrelsens reception, ta emot gäster, kontrollera inpassering och skalskydd • Administration av möten och konferenser både i länsstyrelse...
  • Naturvårdshandläggare Du kommer att ingå i en grupp med tre personer som huvudsakligen arbetar med handläggning av tillstånds- och dispensärenden, tillsyn inom skyddade områden och med artskyddsfrågor. Vi ser gärna att du har utbildning eller erfarenhet inom limnologi. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att omfat...
  • Koordinator - Gröna jobb Du kommer att ingå i en grupp på nio personer som arbetar med förvaltning av våra naturreservat. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att omfatta: • att koordinera arbetet mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsens arbetslag. • att ta fram underlag för arbetslagen, slutbesiktiga åtgärdern...

 Content Editor

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86  Halmstad
Telefon: 010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Facebook_25px.pngInstagram_25px.pngtwitter_25px.pngYoutube_25px.png

Mer kontaktinformation >