Om Länsstyrelsen

länsstyrelsen i halland
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

 

På Länsstyrelsen i Hallands län är vi cirka 180 medarbetare som arbetar med allt från krisberedskap och naturvård till kulturmiljö och landsbygdsutveckling.

Vad vill du göra?

Söka i diariet

 

Se våra lediga jobb

 

Söka annonserade upphandlingar

 

Lära dig mer om Halland

 

 

 

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86  Halmstad
Telefon: 010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Facebook_25px.pngInstagram_25px.pngtwitter_25px.pngYoutube_25px.png

Mer kontaktinformation >

Våra öppettider

Receptionen är öppen:
måndag-fredag 08.00-16.00

Besök vid övriga tider enligt överenskommelse.

Växeln är öppen:
måndag-fredag 08.00-16.30

Begränsade öppettider:
Trettondagsafton (måndag-fredag): 8.00-12.00
Skärtorsdag: 8.00-12.00
Valborgsmässoafton (som infaller måndag-torsdag): 8.00-14.00
Valborgsmässoafton (som infaller på fredag): 8.00-12.00
Dagen före Alla helgons dag: 8.00-12.00
23 december (som infaller på en fredag): 08.00-12.00
Julafton, nyårsafton och midsommarafton har vi stängt.
Klämdagar, arbetsdag som infaller mellan två helgdagar har länsstyrelsen begränsad bemanning och öppet 08.00-12.00

 Content Editor ‭[2]‬