Om Länsstyrelsen

länsstyrelsen i halland
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

 

På Länsstyrelsen i Hallands län är vi cirka 180 medarbetare som arbetar med allt från krisberedskap och naturvård till kulturmiljö och landsbygdsutveckling.

Vad vill du göra?

Söka i diariet

 

Se våra lediga jobb

 

Söka annonserade upphandlingar

Lära dig mer om Halland

Verksamhetsplan och årsredovisning 

Verksamhetsplan 2018

Årsredovisning 2016

Broschyrer om oss

 Välkommen till Halland - Om länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen arbetar för hållbar utveckling

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86  Halmstad
Telefon: 010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Facebook_25px.pngInstagram_25px.pngtwitter_25px.pngYoutube_25px.png

Mer kontaktinformation >

Våra öppettider

Receptionen är öppen:
måndag-fredag 08.00-16.00.

Besök vid övriga tider enligt överenskommelse.

Växeln är öppen:
måndag-fredag 08.00-16.30.

Begränsade öppettider:

Trettondagsafton (som infaller måndag-fredag): 8.00-12.00.
Skärtorsdag: 8.00-12.00.
Valborgsmässoafton (som infaller måndag-torsdag): 8.00-14.00.
Valborgsmässoafton (som infaller på fredag): 8.00-12.00.
Dagen före Alla helgons dag: 8.00-12.00.
23 december (som infaller måndag-fredag): 08.00-12.00.
Julafton, nyårsafton och midsommarafton har vi stängt.
Övriga röda dagar har vi också stängt.
Klämdagar, arbetsdag som infaller mellan två helgdagar har länsstyrelsen begränsad bemanning och öppet 08.00-12.00.

 Content Editor

Lediga jobb