Arbete pågår i reservatet Södra Skummeslöv

Arbete pågår med att anlägga en ny väg och parkering i naturreservatet Södra Skummeslöv i Laholms kommun. Första uppgiften för entreprenören blir att ta bort den täta bergtallsskogen runt reningsverket. Avverkningen innebär också att området får mer sandblottor, mer strandhed och en ljusare och öppnare tallskog med inslag av lövträd.

Den täta, ogenomträngliga bergtallsskogen ska tas bort runt reningsverket. Här ska det istället byggas en ny väg och parkeringsplats. Men avverkningen innebär även att området får öppna sandblottor, strandhed och öppen, ljus tallskog med inslag av lövträd.

– Som vid alla skogsarbeten ber vi er att visa hänsyn mot de som arbetar i området så att de får arbeta i fred. Tänk på att ett träd ofta faller längre än man tror. Håll avstånd, säger Annelie Ohlsson, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen.

Markerade områden på kartan (klicka här för att se kartan som PDF-fil) visar vilka ytor som berörs av arbetet. Röjningsarbetet beräknas pågå under några veckor, innan 31 mars ska arbetet vara avslutat.

Varför bygger ni en ny väg och parkering?

– Den nuvarande parkeringen i reservatet ligger inte på en lämplig plats, denna plats är nämligen en "hot-spot" för ett stort antal rödlistade arter. Därför bygger vi nu en ny väg och parkering. För reservatet finns en beslutad skötselplan och åtgärderna som nu genomförs följer denna plan.

Hur påverkas djur och växter i reservatet av åtgärderna?

– Bergtallskogen är inte en miljö där så många känsliga arter trivs utan de värdefulla, känsliga arterna hittar vi ute i sand- och hedlandskapen. Avverkningen av bergtall kommer leda till att området får mer sandblottor, mer strandhed och en ljusare och öppnare tallskog med inslag av lövträd. Åtgärder som på sikt kommer att gynna många insekter och fåglar.

Vad ska jag tänka på när jag rör mig i reservatet?

– Nu när arbetet pågår är det viktigt att ni som rör er i reservatet håller avstånd till de som jobbar med motorsåg och maskiner. Detta är ett känsligt reservat och det är därför viktigt att alla vi som rör oss i reservatet visar hänsyn och håller våra hundar kopplade i kort koppel så att de inte skrämmer häckande fåglar. Det allra bästa är att hålla sig till befintliga stigar.