Samhällsbyggande i fokus på årets miljömålskonferens

På Länsstyrelsens årliga miljömålskonferens var samhällsbyggandet i fokus. Hur kan vi bygga samhällen där vi drar fördel av ekosystemtjänsterna? Vad innebär begreppet grön infrastruktur? Över 200 deltagare och flertalet engagerade föreläsare gjorde konferensen till ett uppskattat och inspirerande arrangemang.

-Det har varit en mycket kunskapshöjande dag, inte minst för mig som kommer utifrån med många intressanta perspektiv på samhällsbyggande och miljö, sa en av deltagarna under dagen.

Föreläsare var där och talade om samhällsbyggande från olika synvinklar och om hur vi människor kan leva och dra nytta av naturens resurser på ett hållbart sätt.

Ekossystemtjänster i samhällsplanering

Jörgen Sundin från Naturvårdsverket var bland annat på plats och berättade om hur ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen ska tas hänsyn till.

- Arbetet med ekosystemtjänster är här för att stanna, säger han. Därför måste ekosystemtjänsterna identifieras och tillmätas ett värde för att kunna beaktas i markanvändningsbeslutet.

Han berättade även att:

- Tre fjärdedelar av de viktiga samhällsaktörerna bedömer att ekosystemtjänsterna kommer att ingå i flera beslut de kommande fem åren. Det behövs därför en guide för värdering av ekosystemtjänsterna med en generell metod för att genomföra identifiering och värde av resurserna.

Han visade bland annat upp en enkel kartläggning där han berättade om konkreta exempel på hur detta kunde se ut i praktiken.

Ekologisk utvecklingsplan

Carin von Köhler från Upplands Väsby var också en av föreläsarna under dagen. Hon konkretiserade hur en kommun kan jobba med ekosystemtjänster i samhällsplaneringen och berättade om deras ekologiska utvecklingsplan.  

Innovation i hållbarhetsarbetet

Under dagen kom det även upp en hel del innovativa lösningar kring arbetet med hållbarhet i samhället. Tobias Jansson från Circular Economy, föreläste om vilken roll samhällsplaneringen hade för det cirkulära samhället.  Han visade flera inspirerande och nytänkande idéer på hur företag hade jobbat med hållbarhet och urban metabolism, där de länkat samman olika företag för nya lösningar. Ett avfall från ett företag var resurs hos ett annat. Han lyfte fram fritidsbaken, odling i staden och kretsloppsjordbruk som exempel på innovativa lösningar som redan finns i bruk.

Fler föreläsare under dagen

Erik Wallentin från Länsstyrelsen gav en föreläsning om hur ekosystemtjänster kan värderas. Som representant från byggbranschen fanns Karolina Brink, miljöchef på Riksbyggen. Hon berättade om deras hållbarhetsplan och hur de försöker skapa bostäder som främjar ekosystemtjänster och får på så sätt ett mervärde för naturen och de boende.

Två kommuner presenterade sitt arbete kring hållbarhet och samhällsbyggande, Jan Malmgren samhällsutvecklingsdirektör i Varberg och Jenny Axelsson ordf. samhällsbyggnadsutskottet i Halmstad kommun. Översiktsplaneringen ansågs vara en av nyckelfaktorerna för att kunna jobba övergripande med en hållbar samhällsplanering och att kommunerna jobbar vidare med att implementera arbetssättet för ekosystemstjänster i detaljplaneringen.

Cecilia Engström från Länsstyrelsen i Hallands län reflekterade kring bostadsplanering och trycket från en ökad befolkning i hela Halland.

Dagen avslutades med en presentation från Hamse Kjerstadius från Helsingborgs NSVA om deras innovations projekt för avlopp och matavfall i deras H+område som står klart 2019/2020.

Miljömålsuppdatering

Länsstyrelsen gör varje år en uppföljning över hur arbetet med Sveriges miljömål i Halland går. På konferensen fanns där bland annat en utställning där alla miljömål presenterades. Helena Westberg och Jenny Thronée som även var moderatorer under dagen berättade om tre miljömål som kunde kopplas till dagen tema; God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Strålsäker miljö.

Läs mer om hur det går för miljömålen i Halland.